Weblinks

Nederlands Gereformeerd

 • Nederlands Gereformeerde Kerken
  Landelijke website van de Nederlands Gereformeerde kerken
 • Theologische Universiteit Kampen | Utrecht
  De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht vormt studenten om een waardevolle plek in te nemen in samenleving en kerk
 • De Hoop ggz (voorheen Stagg)
  Sinds 22 juli 2016 zet De Hoop de behandelactiviteiten voort van Stagg (voorheen onderdeel van Lelie Zorggroep). Het hele team van Stagg is bij De Hoop ggz in dienst gekomen en zet samen met het behandelteam van De Hoop de zorg op de vertrouwde manier voort.
 • NGK Archief en Documentatie
  Het Landelijk Archief NGK is een centraal adres waar documentatie verzameld wordt over de Nederlands Gereformeerde Kerken en de binnen deze kerken gevoerde aktiviteiten. Ook worden daar de stukken van de gehouden Landelijke Vergaderingen en haar commissies bewaard. Particuliere verzamelingen of losse stukken op kerkelijk gebied kunnen er in bewaring gegeven worden.
 • Onderweg (voorheen Opbouw)
  OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)(GKv). OnderWeg is een voortzetting van het GKv-tijdschrift De Reformatie en het NGK-tijdschrift Opbouw, die na jaren van steeds intensiever samenwerken besloten om vanaf januari 2015 verder samen op te trekken.
 • Preken van ds. C. Vonk
  Geluidsopnamen preken van Ds. C. Vonk, predikant te Schiedam van 1932 – 1973
 • Homo in de kerk
  Handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. Samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
 • Kerkdienst gemist
  Vind uw kerk en kijk of luister mee.
 • Onderweg naar 1 kerk
  De kerken van de GKv en NGK zijn samen onderweg naar één kerk. Een regiegroep geeft sturing aan het proces van samengaan.
 • NGK in Wikipedia
  De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKV). Inmiddels zijn er nauwe banden met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en plaatselijk is er vaak goed contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Jongeren

 • Youth for Christ
  Stichting Youth for Crist
 • GKv en NGK Jeugdwerk
  Voor veel kerken is het jeugdwerk belangrijk. Toch zijn er ook veel vragen. Hoe ben je een aantrekkelijke kerk voor jongeren?

Muziek

 • Kerklied.net
  De website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).

Voor de kinderen

 • Kind en Geloof
  Een vrolijke site, voor kinderen, maar zeker ook voor ouders. Ideeën, uitleg en gebeden enz enz. Leuk om af en toe eens te bezoeken voor je eigen kind…

Bijbelstudie

 • Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil er voor zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
 • Online Bijbel
  Geavanceerde software voor bijbelstudie en bijbelonderzoek. Meerdere bijbelvertalingen, commentaren, naslagwerken en boeken ter ondersteuning van uw studie.
 • De Nieuwe Bijbelvertaling
  De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.
 • De Nieuwste Bijbelvertaling (NBV21)
  De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling is de afronding van een zorgvuldig en gebalanceerd traject…
 • De Voorzeide Leer
  Hulp bij het lezen en begrijpen van de Bijbel met het licht van de Reformatie – ds. C. Vonk en ds. F. van Deursen.
 • Theologienet.nl
  “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.” 2 Timóthëus 3:16 (NBV)

Overig

 • Grootnieuwsradio
  Groot Nieuws Radio wil christenen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten hun geloof in te zetten voor gezin, kerk en samenleving.
 • De Vereniging Steun Oost Soemba (S.O.S.)
  De Vereniging ‘Steun Oost-Soemba’ (SOS) verleent steun aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST – Vrije Kerken van Oost-Soemba) en onderhoudt contact tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.
 • Orgels in de regio Rijnmond
  Als geboren en getogen Schiedammer vind ik het leuk om U kennis te laten maken met Schiedamse Orgels en Kerken. Ook buiten Schiedam is er veel te zien en te horen, vandaar dat ik ook een begin heb gemaakt om andere steden en dorpen in het Rijnmondgebied te bezoeken.
 • Historische vereniging van Schiedam
  De Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.
 • Piet Paaltjens Dichter-dominee 1835 – 1894
  De Schiedamse predikant François Haverschmidt (1835-1894) is waarschijnlijk Nederlands meest bekende literaire vertegenwoordiger van de Romantiek. De dichtbundel “Snikken en Grimlachjes”. die hij in 1867 onder het pseudoniem Piet Paaltjens publiceerde, behoort tot het beste dat op dit gebied in de Nederlandse taal is voortgebracht en beleefde talloze herdrukken