De “V” aan de gevel van ons kerkgebouw

“Uit Hem, door Hem, en tot Hem zijn alle dingen” (Rom. 11 : 36)

Misschien vraagt U zich af wat de betekenis is van het het symbool, dat tegen de voorgevel van de kerk bevestigd is.

We vroegen het twee oudere gemeenteleden.

Ik herinner mij dat er flink wat discussie was rondom die grote V.
Ons kerkgebouw is begin jaren 50 van de 20ste eeuw ontworpen door een architect die in de buurt woonde, zijn naam zal wel ergens opgetekend staan.
De architect was zelf niet gelovig maar was kennelijk wel goed op de hoogte.
Hij zei bij dit ontwerp: “Uit Hem, door Hem, en tot Hem zijn alle dingen” en dat symboliseerde hij in een parabool.
Dat werd toen door de kerkenraad goedgekeurd.
Een parabool is een meetkundig figuur die uit het oneindige komt door een oorsprong gaat en terug naar het oneindige. Die V is dus geen letter maar een parabool.
Mij is indertijd verteld het kruis dat de beide ‘poten’ verbindt een versteviging is van het betonnen gevaarte.
Ik herinner me ook dat dat kruis gebruikt werd om het gevaarte aan op te takelen.
Dat is goed te zien op deze film die van de bouw gemaakt is (op 19:35 min.).

Een kleine aanvulling op het verhaal van hiervoor door het andere gemeentelid.

De architect was Spruyt en Den Butter. Het kantoor was gevestigd naast het kerkgebouw, Westvest 28.
Aanvankelijk zou er een kleine klokkentoren op komen. Dat mocht niet vanwege een oude wet (1842 ?), die verbiedt dat er op korte afstand van elkaar klokken mogen luiden. De Lutherse kerk (Lange Nieuwstraat 219, op 200 meter) was ouder en had die rechten. Toen is gekozen voor de parabool.

Een ‘artist’s impression’ van de parabool gemaakt door Ben.