Crèche, Kinder- en Jeugddiensten

Tijdens de ochtenddienst is er een speelcreche voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar vanaf het begin van de kerkdienst. Contactpersoon: Liesbeth v. Ravens

In het voorjaar en het najaar worden er speciale Kinder- en Jeugddiensten gehouden. Diensten voor de gehele gemeente maar met de focus op de kinderen of op de jongeren. De voorbereiding van deze diensten vindt door verschillende gemeenteleden plaats in nauw overleg met de predikant.