Adressen

Kerkenraad
Secretaris kerkenraadVacant
scriba@ngk-schiedam.nl
Kerkelijk bureauNico Zaaijer
kerkelijkbureau@ngk-schiedam.nl
PredikantDs. J.A.E. (Janneke) Dekker – de Groot, 06-49896916, ds.jannekedekker@gmail.com
Penningmeester KerkCora van Dokkum
Rekeningnummer kerk: NL11 INGB 0000134749
t.n.v. Penningmeester Ned. Geref. Kerk te Schiedam
DiaconieRenate van ’t Hoff
Rekeningnummer diaconie: NL44 INGB 0000378595
t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk te Schiedam

VertrouwenspersonenArina Schneider- van Lieshout tel. 06-22 58 68 38
Peter Schneider tel. 06-51 82 50 21
Hargplein 132, 3121 VG Schiedam
vertrouwenspersoon.ngkschiedam@email-berichten.nl

KosterEdwin Vermeulen, Lange haven 33, 3111 CA Schiedam, tel. 010-4263270
Redactie KerkSpot / kerkbladPaul van ’t Hoff
Paul Seip
Onderlinge zusterhulpMw. A. Hekman
NL44 INGB 0000378595 t.n.v. Diaconie Ned. Ger. Kerk te Schiedam. Graag vermelden dat het een donatie voor Zusterhulp betreft.
Jeugdwerk
Janka Pierre
Website-redactieJan van Baardewijk

Verenigingen
KindernevendienstLiesbeth van Ravens
Jeugdclub “Rehoboth”Marjolein Bouterse, Janka Pierre, Sander Visser, Arjen den Boer
Mannenvereniging “Calvijn”Dhr. A. van ’t Hoff
Bijbelstudieclub “Ichtus”Cora van Dokkum
Bijbelstudieclub “Ons Huis”Mw. T. van Otterloo
De BijbelstudieclubHanneke Bouterse